Δωρεάν Υπηρεσίες


1. Αίτηση Χρηματοδότησης

Ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής της είτε αυτή κάνει τα πρώτα της βήματα είτε υλοποιεί κάποιο στοχευμένο επενδυτικό σχέδιο. Η αίτηση χρηματοδότησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη δημιουργία κατάλληλου επιχειρηματικού σχεδίου.

2.Marketing Plan

Το marketing plan είναι ο «οδικός χάρτης» μέσω του οποίου το προϊόν ή την υπηρεσία σου θα φτάσει σε πιθανούς πελάτες. Αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών που θα βοηθήσουν την επιχείρησή σου: Να κατανοήσει την αγορά στην οποία στοχεύει και τον ανταγωνισμό που θα αντιμετωπίσει Να αντιληφθεί τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της, καθώς και να εντοπίσει τις ευκαιρίες και απειλές που παρουσιάζονται Να καταρτίσει και να υλοποιήσει το κατάλληλο πρόγραμμα δράσης προκειμένου να πετύχει τους στόχους και τη στρατηγική του marketing.

3. Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο

Για να συσταθεί ένας φορέας Κ.Αλ.Ο. και να αποκτήσει νομική προσωπικότητα, είναι απαραίτητη η εγγραφή του στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.Αλ.Ο., την αρμόδια Διοικητική Αρχή για τη σύσταση, τον έλεγχο και την εποπτεία των φορέων αυτών. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από το καταστατικό και κάποια επιπλέον δικαιολογητικά ανάλογα με την κατηγορία του φορέα.

Εθνικής Αντιστάσεως 18
Κέρκυρα, 49100.
+30 2661 0 20604
kaloopen-techgr
Ώρες γραφείου: Δε - Πα. 09:00-17:00