Εκδηλώσεις του Κέντρου Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας.


 1. Πρόσκληση στην πρώτη Εκδήλωση: Παρουσίαση του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού BiosCOOP
 2. Πρόσκληση στη δεύτερη Εκδήλωση: Συνεταιριστικές Αρχές και λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 3. Πρόσκληση στην τρίτη Εκδήλωση: «Σταραμάκι» το οικολογικό καλαμάκι από σιτάρι
 4. Πρόσκληση στην τέταρτη Εκδήλωση: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 5. Πρόσκληση στην πέμπτη Εκδήλωση: Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και επιχειρηματικότητα
 6. Πρόσκληση στην έκτη Εκδήλωση: Θεσμικό πλαίσιο φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 7. Πρόσκληση στην έβδομη Εκδήλωση: Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και διάχυσης της ευημερίας στην τοπική κοινωνία
 8. Πρόσκληση στην όγδοη Εκδήλωση: Επιλογή προϊόντος/υπηρεσίας σε μια Κοινωνική Επιχείρηση
 9. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: Αναπτυξιακές προοπτικές στην Κοινωνική Οικονομία
 10. Πρόσκληση στην ένατη Εκδήλωση: CommonsLab. Τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα
 11. Πρόσκληση στη δέκατη Εκδήλωση: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: ένα διαφορετικό μοντέλο απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
 12. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: Συνεταιρισμοί έντασης γνώσης & Συνεργατισμός: Ένα εναλλακτικό μοντέλο απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους επιστήμονες
 13. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: «Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (BMC) κοινωνικών επιχειρήσεων. Η χρήση του Καμβά ως εργαλείο της κοινωνικής επιχείρησης»
 14. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: «Πορεία Υγείας. Συζήτηση για έναν πετυχημένο κοινωνικό συνεταιρισμό»
 15. Πρόσκληση στην 13η Εκδήλωση: «Τουρισμός, συνεταιρισμοί & βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα»
 16. Πρόσκληση στην 14η Εκδήλωση: «Ενεργειακή κοινότητα Βλάστης στο νομό Κοζάνης»
 17. Πρόσκληση στην 15η Εκδήλωση: «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως εργαλείο για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και την προώθηση της Ισότητας των Φύλων»
 18. Πρόσκληση στην 16η Εκδήλωση: «Διακυβέρνηση κοινωνικών εγχειρημάτων. Η επιλογή του τρόπου οργάνωσης και διοίκησης ενός φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας»
 19. Πρόσκληση στην 17η Εκδήλωση: «Οικοσύστημα Συνεργατισμού. Το παράδειγμα της Καρδίτσας»
 20. Πρόσκληση στην 18η Εκδήλωση: «Καινοτομία, κοινωνική καινοτομία και καινοτομία στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»
 21. Πρόσκληση στην 19η Εκδήλωση: «Γυναικεία επιχειρηματικότητα & Κ.ΑΛ.Ο.»
 22. Πρόσκληση στην 20η Εκδήλωση: «Εργαλεία & Τρόποι Διαχείρισης Συγκρούσεων εντός Ομάδων»

Άρθρα για την Κοινωνική Οικονομία

 1. Οι υποχρεώσεις μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Εθνικής Αντιστάσεως 18
Κέρκυρα, 49100.
+30 2661 0 20604
kaloopen-techgr
Ώρες γραφείου: Δε - Πα. 09:00-17:00