Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας.


Το Κέντρο Στήριξης Κέρκυρας

Σκοπός του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας Κέρκυρας είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.). Για το λόγο αυτό λειτουργεί ως «σημείο ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομή συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομή υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας. Είναι ενταγμένο στη Δράση «Κέντρα Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, στους Άξονες Προτεραιότητας 2,4,5, Επενδυτική Προτεραιότητα 9.5: «Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση» και Ειδικό στόχο 1: «Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω της ενίσχυσης της σύστασης και λειτουργίας Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Η open.tech

Η Open Technologies ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ή open.tech) είναι ένα δημιουργικό συνεταιριστικό γραφείο που δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των καινοτόμων τεχνολογιών και του διαδικτύου. Ιδρύθηκε τα τέλη του 2015 σε Κέρκυρα όπου έχει την έδρα της και στην Αθήνα. Η Open Technologies ειδικεύεται στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, στο web & graphic design και τη διαδικτυακή διαφήμιση. Αναλαμβάνει τη συμβουλευτική επιχειρήσεων ειδικά σε θέματα χρηματοδοτήσεων, αλλά και ενσωμάτωσης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. Καθοδηγεί τα πρόσωπα και τις εταιρίες με τις οποίες συνεργάζεται ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στον ψηφιακό κόσμο που αναδύεται και στη χρήση όλων εκείνων των ψηφιακών εργαλείων που έχουν ανάγκη. Πάθος των μελών της είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών για την αντιμετώπιση παλιών και σύγχρονων προκλήσεων.

Εθνικής Αντιστάσεως 18
Κέρκυρα, 49100.
+30 2661 0 20604
kaloopen-techgr
Ώρες γραφείου: Δε - Πα. 09:00-17:00