Σήμα ΕΣΠΑ

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Κέρκυρας

Σκοπός του Κέντρου είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.).

Για το λόγο αυτό θα λειτουργήσει ως «σημείο ενημέρωσης» για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομή συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομή υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Εκδηλώσεις του Κέντρου Στήριξης ΚΑΛΟ Κέρκυρας

 1. Πρόσκληση στην πρώτη Εκδήλωση: Παρουσίαση του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού BiosCOOP
 2. Πρόσκληση στη δεύτερη Εκδήλωση: Συνεταιριστικές Αρχές και λειτουργία των Κοινωνικών Επιχειρήσεων
 3. Πρόσκληση στην τρίτη Εκδήλωση: «Σταραμάκι» το οικολογικό καλαμάκι από σιτάρι
 4. Πρόσκληση στην τέταρτη Εκδήλωση: Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 5. Πρόσκληση στην πέμπτη Εκδήλωση: Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και επιχειρηματικότητα
 6. Πρόσκληση στην έκτη Εκδήλωση: Θεσμικό πλαίσιο φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
 7. Πρόσκληση στην έβδομη Εκδήλωση: Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και διάχυσης της ευημερίας στην τοπική κοινωνία
 8. Πρόσκληση στην όγδοη Εκδήλωση: Επιλογή προϊόντος/υπηρεσίας σε μια Κοινωνική Επιχείρηση
 9. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: Αναπτυξιακές προοπτικές στην Κοινωνική Οικονομία
 10. Πρόσκληση στην ένατη Εκδήλωση: CommonsLab. Τεχνολογίες Ανοικτού Κώδικα
 11. Πρόσκληση στη δέκατη Εκδήλωση: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: ένα διαφορετικό μοντέλο απασχόλησης και ανάπτυξης επιχειρηματικότητας
 12. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: Συνεταιρισμοί έντασης γνώσης & Συνεργατισμός: Ένα εναλλακτικό μοντέλο απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους επιστήμονες
 13. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: «Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (BMC) κοινωνικών επιχειρήσεων. Η χρήση του Καμβά ως εργαλείο της κοινωνικής επιχείρησης»
 14. Πρόσκληση σε Εκδήλωση: «Πορεία Υγείας. Συζήτηση για έναν πετυχημένο κοινωνικό συνεταιρισμό»
 15. Πρόσκληση στην 13η Εκδήλωση: «Τουρισμός, συνεταιρισμοί & βιώσιμα αναπτυξιακά μοντέλα»
 16. Πρόσκληση στην 14η Εκδήλωση: «Ενεργειακή κοινότητα Βλάστης στο νομό Κοζάνης»
 17. Πρόσκληση στην 15η Εκδήλωση: «Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ως εργαλείο για την οικονομική χειραφέτηση των γυναικών και την προώθηση της Ισότητας των Φύλων»

Άρθρα για την Κοινωνική Οικονομία

 1. Οι υποχρεώσεις μιας ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Εθνικής Αντιστάσεως 18
Κέρκυρα, 49100.
+30 2661 0 20604
kaloopen-techgr
Ώρες γραφείου: Δε - Πα. 09:00-17:00